Sofa Văn Phòng HP

Hiển thị 1–16 của 19 kết quả

 • SF81

  Sofa văn phòng SF81

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Ghế đơn SF81-1: W670 x D800 x H800 mm

  Ghế băng đôi SF81-2: W1220 x D800 x H800mm

  Ghế băng ba SF81-3: W1770 x D800 x H800 mm

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF80

  Sofa văn phòng SF80

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Ghế đơn SF80-1: W725 x D755 x H820 mm

  Ghế băng SF80-3: W1930 x D755 x H820 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF36

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

   

  Xem nhanh
 • SF37

  Sofa văn phòng SF37

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Ghế đơn SF37-1: W840 x D810 x H800 mm

  Ghế băng SF37-3: W1840 x D810 x H800 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF36

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF36

  Sofa văn phòng SF36

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Ghế đơn SF36-1: W770 x D780 x H740 mm

  Ghế băng SF36-3: W1780 x D780 x H740 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF35

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF352)

  Sofa văn phòng SF35

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Ghế đơn SF35-1: W750 x D780 x H800 mm

  Ghế băng SF35-3: W1750 x D780 x H800 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF34

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF34

  Sofa văn phòng SF34

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Ghế đơn SF34-1: W980 x D850 x H900 mm

  Ghế băng SF34-3: W1950 x D850 x H900 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF33

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF33

  Sofa văn phòng SF33

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Ghế đơn SF33-1: W1010 x D820 x H880 mm

  Ghế băng SF33-3: W1830 x D820 x H880 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF32

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF32

  Sofa văn phòng SF32

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Ghế đơn SF32-1: W830 x D750 x H780 mm

  Ghế băng SF32-3: W1760 x D750 x H780 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF31

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF31 T

  Sofa văn phòng SF31

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Ghế đơn SF31-1: W830 x D750 x H800 mm

  Ghế băng SF31-3: W1860 x D750 x H800 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF32

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF23

  Sofa văn phòng SF23

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước:

  Ghế đơn SF23-1: W1040 x D860 x H880 mm

  Ghế băng SF23-3: W2010 x D860 x H880 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF03

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF21

  Sofa văn phòng SF21

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Ghế đơn SF21-1: W1085 x D890 x H940 mm

  Ghế băng SF21-3: W1985 x D890 x H940 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF12

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF12

  Sofa văn phòng SF12

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước:

  Ghế đơn SF12-1: W1130 x D880 x H895 mm

  Ghế băng SF12-3: W2060 x D880 x H895 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF11

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SF11

  Sofa văn phòng SF11

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Ghế đơn SF11-1: W990 x D900 x H860 mm

  Ghế băng SF11-3: W1940 x D900 x H860 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF03

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh
 • SG03

  Sofa Văn Phòng SF03

  15.200.000 VNĐ

  Hãng sản xuất : Hòa Phát
  Giá có VAT10% : 16.720.000   VND

  Kích thước:

  Ghế đơn SF03-1: W1170 x D830 x H890 mm

  Ghế băng SF03-3: W2130 x D830 x H890 mm

  Liên Hệ mua hàng :

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • SF02

  Sofa văn phòng SF02

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Liên hệ mua hàng:

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu.

  Xem nhanh
 • SF01

  Sofa văn phòng SF01

  Liên hệ

  Hãng sản xuất: Hòa Phát

  Giá đã bao gồm VAT:

  Kích thước

  Ghế đơn SF01-1: W1240 x D900 x H850 mm

  Ghế băng SF01-3: W2140 x D900 x H850 mm

  Tham khảo thêm các sản phẩm liên quan:

  Bộ sofa SF02

  0254.3541091-0254.3526778

  Địa Chỉ : 39 Lê Lợi , Phường 4, TP Vũng Tàu

  Xem nhanh